93 717 69 68 tutut@grupservator.com

Instal·lacions

Els nostres espais són:

 

Espais diàfans, amplis i interrelacionats.

Els espais grans, polivalents i que puguin servir per a diferents usos ens fan possible el treball en petits grups. La distribució ens permet estar còmodes per a experimentar i jugar amb els companys afavorint la convivència entre petits i gran i donant l’opció de poder escollir.

Espais transparents i assolellats.

La curiositat dels infants s’aviva a partir de crear espais interconnectats visualment i amb una bona il·luminació natural. Tots els espais tenen grans finestrals a l’exterior i no hi ha parets cosa que ens permet rebre les diverses informacions sensorials i ens facilita l’experimentació dels diferents llenguatges.

Espais accessibles, segurs i climatitzats.

La seva estructura facilita l’accessibilitat dels usuaris més petits i de tots aquells que tinguin dificultats motrius i així potenciem la seva autonomia. Disposen de mesures de seguretat molt rigoroses i els elements la manipulació dels quals poden implicar alguna mena de risc físic (endolls, claus de pas d’aigua, etc.) estan col·locats a l’alçada dels adults. Hi ha un rigorós control de la temperatura per tal de garantir un confort i un benestar al llarg de totes les estacions de l’any.

Espais educatius i estèticament acurats.

La disposició ens fa possible l’aplicació dels plantejaments pedagògics del projecte de centre envers les aplicacions didàctiques a fer. A més a més tenim cura de la presentació i de l’estètica, Uns espais ordenats i estables ajuden a l’infant a orientar-se i a saber on dirigir-se per a dur a terme un joc, així com a col·laborar en la recollida. Pensem que un espai estèticament atractiu convida al joc, a descobrir què hi ha i a participar en les diferents activitats.