93 717 69 68 tutut@grupservator.com

Metodologia

És global, innovadora i activa. Parteix de la introducció dels diferents projectes a través d’un element que pot ser plàstic, natural, sonor… d’un concepte general a partir del qual cada grup classe (en funció de la seva etapa evolutiva, de les seves capacitats o del seus interessos) anirà desenvolupant els seus propis continguts de treball.

Es pretén que hi hagi molta participació del propi subjecte i també dels diferents grups i que la percepció i els estímuls arribin per tots els canals sensorials implicant completament a tots els infants.
La manipulació, l’experimentació amb tot el cos, la descoberta, l’assaig, el despertar la curiositat, el foment de la imaginació i de la creativitat són els eixos de totes les nostres activitats.
Pensem també que el joc també és un mitjà per a l’estimulació, per aprendre, gaudir i comunicar-se.

La comunicació i col·laboració amb les famílies té un pes molt important, per tant, cada dia s’envia per correu electrònic l’activitat que han realitzat els diferents grups i es fan anotacions personalitzades a l’agenda dels nens. També es fan dos informes del desenvolupament personal de cada infant i entrevistes personals amb les famílies.