…amb molt equipatge

Eines, recursos i materials per investigar, experimentar, imaginar, construir… i interaccionar amb el món i els objectes.