Hola, juny!

Scaled Image
Us hem fet una selecció de dites del mes de juny. Ja les anirem explicant…
Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca.
Bon sol pel primer de juny, any de llegum.
Bon temps pel juny, estiu segur.
El mes de juny, cada mosca com el puny.
El sol de juny estalvia la llum.
Fins el deu de juny, no et llevis la roba ni et descordis el puny.
La calor de juny té la pluja per enemic.
Les cireretes, d’una a una pel maig, i pel juny, a grapats.
Pel juny, molt sol i molta son.